De ongeldige redenering valse dichotomie (ook vals dilemma en de zwarte of witte drogreden genoemd) komt voor wanneer men moet kiezen uit slechts enkele van alle mogelijke alternatieven.

Op TAM5 (5e editie van een jaarlijkse bijeenkomst van skeptici, georganiseerd door het James Randi Educational Foundation) werd ik benaderd door André Kole, die zichzelf voorstelde als goochelaar en oude vriend van Randi. Hij vroeg me of ik een kort pamflet wou lezen dat hij had geschreven en mijn mening zou geven over zijn argumenten. Ik keek naar de titel van zijn pamflet en zei hem dat ik het zou lezen maar dat ik al kon zien dat het voornaamste probleem was dat hij een valse dichotomie ten berde bracht. De titel van zijn traktaat is: Jezus: Goochelaar of God? (Kole blijkt een "Christelijke goochelaar" te zijn die illusies op basis van godsdienst verricht) Ik vertelde hem, zonder z'n traktaat gelezen te hebben, dat er andere mogelijkheden zijn zoals gek, bedrieger en verzinsel. Mijn eigen standpunt is dat het karakter dat in de vier evangelies is beschreven en door de meeste Christenen als 'authentiek' wordt gezien, een mythisch figuur is. Een man met de naam Jezus bestond maar de verhalen over zijn mirakels zijn ofwel overdrijvingen of verdraaiingen van niet-mirakuleuze gebeurtenissen of verzinsels waarbij mythes uit andere tradities werden overgenomen (zoals de Mithraïsche traditie). Hij was misschien een gebedsgenezer zoals Benny Hinn of Peter Popov.

Ik las het traktaat en vertelde Kole dat hij goed argumenteerde dat Jezus geen goochelaar was, maar dat ik hem niet volgde in z'n redenering dat als hij geen goochelaar was hij dus God moest zijn. Ik had echt geen zin om met Kole over de Bijbel of over de vermeende mirakels te discussiëren, maar hij vroeg me wat ik van z'n argumenten vond en gaf hem m'n mening. Als hij wil bewijzen dat Jezus God was, dan moet hij wat meer doen dan bewijzen dat hij geen goochelaar was.

Kole was niet tevreden met mijn oordeel en vroeg me uit te leggen hoe de Bijbel zo precies kon zijn over een aantal profetieën die hij opnoemde en waar ik nog nooit van gehoord had. Ik had echt geen zin in het onderwerp en vertelde hem dat ik niet dacht dat de Bijbel een gids was voor iets belangrijks maar dat als hij vond dat het waar was, het me niet aanging. Ik had me doen afdwalen naar een gesprek waar ik geen zin in had. Het was niet mijn taak om te bewijzen dat Jezus God niet was. Men had me gevraagd om een argument te beoordelen en ik ging daarmee akkoord. Had men mij gevraagd om hem te bewijzen dat Jezus God niet was of dat de Bijbel niet het woord van Gods is, dan zou ik hem gezegd hebben iemand anders tijd te verspelen.

Er is nog een andere les hier naast die over de ongeldige redenering valse dichotomie. Wanneer iemand u vraagt om zijn of haar argument te beoordelen, kan het best dat je dat liever niet zou willen doen.