De grootste belemmering voor kritisch denken is onwetendheid: het gebrek van essentiële achtergrondkennis over het onderwerp in kwestie.

Onwetendheid is niet hetzelfde als domheid, wat te maken heeft met het gebrek aan of niet goed kunnen toepassen van intelligentie. Onwetendheid heeft te maken met een gebrek aan kennis of informatie. Onwetendheid is niet hetzelfde als een gebrek aan intelligentie. Alle intelligente mensen zijn onwetend over sommige zaken. Sommige heel intelligente mensen weten niets van de fundamentele cognitieve vooroordelen die kritisch denken belemmeren.

Als je niet weet wat iemand bedoelt, dan kan je de beweringen of argumenten van die persoon niet beoordelen. Van alle zaken waar mensen onwetend over zijn, is niets meer een belemmering voor kritisch denken dan een gebrek aan een juiste woordenschat. Een snelle en efficiënte manier om deze hindernis te overwinnen is het gebruik van een goed woordenboek, een die niet enkel synoniemen geeft maar ook woordgebruik en etymologie geeft. Een goed woordenboek zal niet alleen alle mogelijke betekenissen van een woord geven, maar geeft ook voorbeelden van het gebruik van het woord op verschillende manieren. Door de herkomst van woorden te kennen kan je nieuwe woorden met dezelfde voorvoegsels, achtervoegsels of stamwoorden beter begrijpen.

Een goede manier om een behoorlijke woordenschat op te bouwen is elke dag een klein beetje tijd voorzien om nieuwe woorden te leren.
***

Zonder een goed inzicht in de basisprincipes en aanvaarde overtuigingen van een bepaald onderwerp, is het onmogelijk om de waarheid, relevantie of waarde van het bewijs te beoordelen die naar voren worden gebracht om de beweringen in dat onderwerp te ondersteunen. Zonder voldoende achtergrondkennis van een onderwerp, kan men niet zeggen of beweringen duidelijk genoeg zijn of dat er relevante info is weggelaten. Kortom, men kan een meester zijn in kritisch denken, maar zonder de nodige kennis levert dat kritisch denken niets op. Een goede kritisch denker weet dat besluiten, beslissingen of acties op kennis moeten stoelen. Hij of zij weet dat nadenken het best gaat wanneer alle pertinente gegevens beschikbaar zijn. Kritisch denken vereist het vermogen om vakkundig te lezen en onderzoek te verrichten. Daarvoor is hard werk nodig, maar het is de enige manier. Een kritisch denker moet z'n weg in de bibliotheek en op het internet weten om precieze en bijgewerkte informatie te verkrijgen. Aangezien het vaak onmogelijk is om zelf alles te onderzoeken, moet een kritisch denker in staat zijn de beweringen van experts en autoriteiten in diverse gebieden te beoordelen.

Als je niets weet van de voornaamste biologische, natuurlijke en chemische begrippen en feiten, dan kan je onmogelijk de beweringen beoordelen van mensen die de waarheid van die feiten en die begrippen verloochenen. Je moet geen kritisch denker zijn om een overtuigend argument te geven voor intelligent ontwerp, een jonge aarde of homeopathie; je hebt een publiek nodig dat niets weet van wetenschap en geneeskunde.