IN DEZE EDITIE
  • Dara O'Briain versus astrologie
  • Geslaagde homeopatische overdosis?
  • Europees parlement beslist dat lidstaten 10% alternatief    vervoer moeten aanwenden tegen 2020
  • Skeptisch citaat
De 'strijd' tussen skeptici en wetenschappers aan de ene kant en kwakzalvers en pseudo-wetenschappers aan de andere kant wordt steeds scherper. Daarbij hanteert de eerste groep inhoudsvolle argumenten terwijl de tweede groep voornamelijk beroep doet op regeltjes, achterpoortjes en dure advocaten maar inhoudelijk niets voorstelt.

We mogen de moed echter niet laten zakken en moeten blijven rekenen op het gezond verstand van de bevolking.

Herman Boel
 

DARA O'BRIAIN VERSUS ASTROLOGIE

Een naam die u in deze nieuwsbrief wel regelmatig zal tegen komen is die van Dara O'Briain. Deze Ierse komiek is een vaste waarde in de standup comedy-wereld en andere komische programma's. Niet veel mensen weten echter dat Dara theorethische natuurkunde heeft gestudeerd en dus een aardig mondje kan meepraten wanneer het om astronomie gaat.

Om die reden was hij dan ook co-presentator van het BBC-programma Stargazing Live op 3 januari van dit jaar. Bij de uitleg van de term conjunctie deden de presentatoren deze uitspraak:

O'Briain: "Let's get this straight once and for all, Astrology is rubbish"
Brian Cox: "In the interests of balance on the BBC, yes astrology is nonsense".

Link: bekijk het betreffende programma-onderdeel

U raadt het al, enkele mensen konden er niet mee lachen. De Britse Astrological Association startte meteen met een petitie om de BBC te dwingen tot een openbare verontschuldiging en de belofte om voortaan een meer evenwichtige aanpak aan te nemen.

De webstek Information is Beautiful deed er nog een schepje bovenop. Zij onderzochten niet minder dan 22.000 astrologische voorspellingen. Het resultaat was verbijsterend maar niet verrassend: de woordwolk (zie afbeelding rechts - klik voor een grotere versie) toonde aan dat er zo goed als geen verschil is tussen de voorspellingen voor de diverse sterrenbeelden. Woorden als voelen, houden, leven, zeker, energie, beter en uiteraard liefde komen bij elk sterrenbeeld zo goed als evenveel voor. Maar woorden die net het unieke van een sterrenbeeld kunnen uitdrukken, zoals boos, krachtig, extravert, intravert, enz. zien we helemaal niet. Het lijkt dan ook dat astrologen niet echt uitblinken in het beschrijven van verschillende soorten mensen.

Ten slotte nog dit. Misschien moeten we Dara O'Briain toch een klein beetje tegenspreken. Astrologie is geen nonsens. Het is immers een doeltreffende manier om vast te stellen of iemand een goedgelovige hansworst is.

Want, laat ons wel wezen, astrologie is inderdaad een hoop nonsens zonder enige wetenschappelijke basis. De argumenten tegen astrologie zijn talrijk, die voor astrologie... onbestaand.

Link: Officiële webstek van Dara O'Briain 

GESLAAGDE HOMEOPATISCHE OVERDOSIS?

Op zaterdag 5 februari pleegde ik samen met een hoop mensen en sympathisanten van Skepp zelfmoord door het nemen van een overdosis homeopathische middelen, waaronder lachesis (slangengif) en arsenicum. Geen nood, ik leef nog altijd evenals mijn collega's. Er zit immers helemaal niets in die homeopathische middelen.

Met deze actie wilde Skepp de aandacht trekken op de oneerlijke voorkeursbehandeling die de homeopathische industrie heeft bekomen en aan het Europees Parlement de intrekking vragen van die voorkeursbehandeling.

Skepp vraagt dat de verplichting om de samenstelling te vermelden in begrijpelijke eenheden (liter – gram) ook voor homeopathie zou gelden.

Skepp vraagt dat het verbod om enige medische indicatie te vermelden, tenzij het bewijs aanvaard werd door de EMEA (European Medicines Agency), ook voor de homeopathie zou gelden. Dit verbod geldt voor alle medicijnen, voor alle voeding en supplementen, waarom niet voor homeopathie? Het wordt dagelijks flagrant overtreden door de homeopathische industrie. Dit is consumentenbedrog.

Een product zonder enige actieve stof, zonder enige aantoonbare werking, zonder enige bewezen medische werking is geen medicijn, maar een voedingsproduct of water, en moet aldus geregistreerd worden.

Niemand pleit om homeopathie te verbieden, net zo min dat we zouden pleiten om bedevaarten te verbieden. We vragen wel eerlijke voorlichting van de consument.

Links:

reportage VRT
reportage VTM (vanaf minuut 7)
reportage RTBF
foto's van de actie
opiniestuk Tim Trachet
Hoe werkt homeopathie? - eindelijk een webstek die van naaldje tot draadje uitlegt hoe homeopathie precies in z'n werk gaat 

EUROPEES PARLEMENT BESLIST DAT LIDSTATEN 10% ALTERNATIEF VERVOER MOETEN AANWENDEN TEGEN 2020

Brussel, 1 april 2012, van onze correspondent bij het Europees parlement


In een perscommuniqué geeft een woordvoerder van het Europees parlement duiding bij de recent goedgekeurde wet op het alternatief vervoer. Deze wet wil een aanzet geven tot de vervanging van de huidige vervuilende en gevaarlijke transportmiddelen door zachte alternatieven. “De machtige oliemaatschappijen en autofabrikanten hebben tientallen jaren lang alternatieve vervoersmiddelen geboycot en belachelijk gemaakt”, merkt de woordvoerder op, “en wetenschappers en universiteiten, ongetwijfeld grof betaald door de industrie, halen afgezaagde argumenten aan dat ze niet kunnen werken, omdat de tweede hoofdwet van de thermodynamica dit zou verbieden. In het kader van de éénmaking van de Europese unie heeft het parlement beslist om de lokale thermodynamische wetten te vervangen door een Europese wet. Die moet het mogelijk maken voor de alternatieve vervoersindustrie om, complementair aan de allopathische vervoersindustrie, zijn plaats op te eisen in een geïntegreerde, holistische visie op de transportvereisten van onze moderne maatschappij”. De wet voorziet in de erkenning van vliegende tapijten als een volwaardig en complementair alternatief, vermits het één van de meest populaire vormen van alternatief vervoer betreft. De lidstaten zijn verplicht om tegen ten laatste 31 December 2020 ten minste 10% van de huidige vervoersmiddelen (auto’s, vrachtwagens, bussen, trams, metro, treinen en vliegtuigen) te vervangen door vliegende tapijten of gelijkwaardige alternatieven.
 
Ondanks de scepsis van traditionele wetenschappers en tegenwerkingen van de automobiel- en olie-industrie, is uiteindelijk bewezen wat vele mensen al wisten: tapijten kunnen vliegen, want het Europees parlement heeft ze erkend. Het wordt tijd dat het ministerie van verkeer alternatieve mobiliteitsvormen erkent als volwaardige alternatieven voor de energieverslindende en milieuvervuilende transportsector. Het is een schande dat de olie-industrie zoveel winst maakt op de kap van de consument en bovendien alternatieve oplossingen onderdrukt. Auto- en oliebedrijven sponsoren onderzoek aan de universiteiten en controleren zo de publicatie van de resultaten. Het is duidelijk waarom de officiële wetenschap al honderden jaren het bestaan van vliegende tapijten loochent. We ontkennen niet dat de traditionele vervoersmiddelen een belangrijke plaats hebben in onze maatschappij. Maar zij bieden geen oplossing voor vele transportproblemen waarmee de moderne mens wordt geconfronteerd. Er is plaats voor complementaire naast wetenschappelijke bewezen voertuigen, geïntegreerd in het beleid en gesubsidieerd door de overheid (zoals het bus- en treinvervoer). De mens wordt afgeschrikt door de harde, technologische oplossingen die de traditionele transportindustrie ons opdringt - hij zoekt met open geest naar een zachtere aanpak.  Alternatieve vervoersmiddelen voldoen aan die behoefte en de gebruikers ervan zijn erg tevreden.
 
“Al te lang hebben de klassieke industrieën onze wegen, spoorwegen en luchtwegen gemonopoliseerd”, verklaart Flip Flipkens, marketing manager bij ‘Ali Baba – holistisch vervoer bvba’, “Ze hebben onze lucht vervuild, de longen van onze kinderen vergiftigd en ontelbare doden en gewonden veroorzaakt. Bij de klassieke wetenschappers en ingenieurs is het altijd weer hetzelfde refrein: het kan niet werken want het is niet wetenschappelijk bewezen. De wetenschap weet ook niet alles, en daarbij, Einstein heeft gezegd dat e=mc², dat massa equivalent is aan energie, dus kunnen tapijten vliegen”. Ali Baba is al meer dan twintig jaar actief in de tapijtsector, maar hun technologie gaat terug tot ten minste de 10de eeuw, toen ze een belangrijke rol speelde in de technologie zo lyrisch beschreven in ‘1001 Nacht’. “Onze technologie is meer dan 1000 jaar oud” vervolgt Flipkens, “dus werkt ze. We hebben vele tevreden klanten en hebt u al ooit van een vliegend tapijt ongeval gehoord? Nee? U ziet wel hoe veilig onze technologie is”. Alle toepassingen van vliegende tapijten zijn natuurlijk nog niet onderzocht, daarvoor zijn middelen nodig, overheidssteun, om aan te tonen dat die allemaal werken. Maar nu het bewijs geleverd is dat tapijten kunnen vliegen, staat niets in de weg van de erkenning van alle alternatieve vervoermiddelen, zoals astrale projectie, transcendente meditatie, telekinese, levitatie, lichaamsuittreding, bilocatie, en meer.
 
Goedingelichte bronnen melden ook dat het parlement eindelijk werk maakt van een vervanging van de eeuwenoude wet op het behoud van energie. Onze gedreven Europese politici zijn van mening dat een einde moet gemaakt worden aan het monopolie van de klassieke industrie op onze energie-productie. “Als we de CO²-uitstoot van onze lidstaten drastisch willen verminderen, dan moeten we revolutionaire maatregelen durven nemen”, vertelt Jef Groenen, zetelend voor het Groen Blok, “daarom willen we die bekrompen, klassieke wet vervangen door een nieuwe, holistische visie”. In een eerste fase zou het parlement een wet uitvaardigen die stipuleert dat uitvinders van een perpetuum mobile niet meer hoeven aan te tonen dat hun uitvinding werkt. “Dat is een eerste stap in ons streven om de energiemarkt vrij te maken voor alternatieve, holistische energieproducenten”, vervolgt Groenen. “We plannen om deze wetgeving daarna uit te breiden naar andere alternatieve energiebronnen zoals nulpuntenergie, spontane verbranding, antigravitatie en brandende braambossen”. Eventuele tegenkantingen uit de hoek van de klassieke wetenschap wuift Groenen weg: “Benveniste werd ook niet geloofd door de wetenschap, maar sinds we in 2011 in het parlement beslist hebben dat homeopathie werkt, eh... werkt het”.
 
Copyleft Paul De Belder
Woordelijk kopiëren en distribueren van dit artikel is toegestaan in elke vorm, mits duidelijke verwijzing naar de auteur.
 

SKEPTISCH CITAAT

Richard Dawkins is een Brits etholoog, evolutiebioloog en populair-wetenschappelijk schrijver.

Dawkins is een van de bekendste schrijvers over de evolutiewetenschap. Hij verdedigt deze theorie op bevlogen wijze en met wetenschappelijke argumenten tegen kritiek uit zowel wetenschappelijke als niet-wetenschappelijke hoek.

God als misvatting (The God Delusion) is het belangrijkste boek dat Richard Dawkins dusver heeft geschreven. Daarin behandelt hij het onderwerp 'God' en de oorsprong van moraliteit en godsdienst, de beste argumenten pro en contra het bestaan van God, de gevaren van godsdienstig extremisme, en waarom de wetenschap de beste hoop voor de toekomst biedt voor de mensheid.
 
"De God van het Oude Testament is zonder enige twijfel het meest onaangename personage in de wereld van de fictie: hij is jaloers en is daar trots op; een kleinzerige, onrechtvaardige, niet-vergevingsgezinde control-freak; een wraakzuchtige, bloeddorstige etnisch zuiveraar; een vrouwenhatende, homofobe, racistische, kindermoordende, irritante, megalomaniakale, sadomasochistiche, wispelturige en kwaadwillige bullebak." (pg. 31)
 

UITSMIJTER

We hadden het in het begin van deze nieuwsbrief al over Dara O'Briain. Hieronder vinden jullie twee filmpjes waarin het uitzonderlijke komisch maar tevens wetenschappelijke talent van Dara uitvoerig wordt bewezen: