IN DEZE EDITIE
  • Het Woordenboek van de Skepticus... voor kinderen!
  • Het einde van de wereld
  • Divers skeptisch nieuws
  • Vergaat de wereld in 2012?
  • Skeptisch citaat
Na een maandje vakantie, bevinden we ons opnieuw in uw inbox.

Deze maand staat de nieuwsbrief in het teken van publicaties, en dan vooral die van mezelf.
Een nieuwe website, een nieuw boek en onze aanwezigheid op de boekenbeurs. We hopen u op die boekenbeurs te zien.

Herman Boel
 

HET WOORDENBOEK VAN DE SKEPTICUS... VOOR KINDEREN!

Sinds begin augustus is er een vervolg gebreid aan Het Woordenboek van de Skepticus. Er is nu ook een versie voor kinderen. Niet alleen kinderen maar ook volwassenen zullen er ongetwijfeld plezier aan beleven. Elk artikel begint met een heel beknopte samenvatting waarna een uitgebreidere uitleg volgt.

Op dit moment zijn er al zo'n 10 artikels online.

U vindt er ook links naar andere wetenschapssites voor kinderen en kinderen kunnen ook vragen of opmerkingen insturen.
Links:

Het Woordenboek van de Skepticus... voor kinderen!

 

HET EINDE VAN DE WERELD

We gaan verder met ons overzicht en bekijken de jaren 100 tot 500.

130
Rabbijn Jose de Galileeër (tijdgenoot van Hyrcanus) dacht dat de Messias drie generaties na de vernietiging van de tempel van Jeruzalem, in 130 dus, zou komen. Hij heeft 'm niet gezien.

156
Montanus verklaart dat hij de belichaming is van de Heilige Geest. In vervoering geraakte volgelingen verwachten de stichting van Nieuw Jeruzalem in Pepuza, Frygië. De cultus rond deze persoon duurde verschillende eeuwen. O ja, Nieuw Jeruzalem werd niet gesticht en Montanus zou naar verluidt tegen het einde van z'n leven gek zijn geworden en zich hebben verhangen.

195
Vroegere Christenen gaven de sibillijnse orakels een status die vergelijkbaar was met die van de profeten uit het Oude Testament, en gebruikten ze om hun heidense vrienden tot een snelle bekering te bewegen. Volgens de sibillijnen zou het einde van de wereld in 195 plaatsvinden. Hun voorspelling deed het al even goed als die van de profeten in het OT.

247
Rome vierde haar duizendjarig bestaan. Vervolgde Christenen geloofden dat het einde nabij was. Niet zo nabij als ze dachten, blijkbaar.

365
Hilarius van Poitiers voorspelde het einde van de wereld voor 365. Hij maakte z'n kolossale vergissing mee en stierf in 368.

375-400
Sint-Maarten van Tours, die in delen van Vlaanderen de plaats inneemt van Sinterklaas en in de nacht van 11 november met zijn Pieten speelgoed brengt bij de kinderen, was een leerling van Hilarius Van Poitiers. Hij schreef over de antichristus, die volgens hem zeker al was geboren en in de komende jaren de macht zou nemen en het einde van de wereld zou inluiden. Als hij al was geboren, liet die antichristus zich alvast niet opmerken.

380
Tichonius van de Noord-Afrikaanse sekte van de Donatisten voorspelt de terugkeer van Christus. Hij heeft heel hard zitten roepen, maar Christus kwam niet.

400
Hippolytus berekende dat er tussen Adam en Christus 5500 jaar lag en dat de maximale levensduur van de wereld "6000 volle 'dagen' van jaren was tot de zevende, de dag van rust". Volgens zijn berekeningen in 234 waren er nog twee eeuwen te gaan.
Rabbijn Dosa (2-3e eeuw) zei dat de Messias na 400 jaar zou komen. Hij baseerde zich daarvoor op Genesis 15:13.
Beide mannen hadden duidelijk een gebrekkige rekenmachine.

435
Rabbijn Judah ha-Nasi (135-220) geloofde dat de Messias 365 jaar na de verwoesting van de tempel zou komen (365+70= 435). Pech gehad.

470
Rabbijn Hanina (3e eeuw) ging ook al van de verwoesting van de tempel uit, maar volgens hem zou het 400 jaar duren. Ook hij won geen prijs.

500
Een Romeinse priester en theoloog berekende dat Christus in het jaar 500 zou terugkomen. Hij baseerde zich daarvoor op... de afmetingen van de ark van Noah.
Sextus Julius Africanus Chronografiai (221) voorspelde de tweede komst van Christus in het jaar 500, gebaseerd op 5000 jaar geschiedenis van de schepping tot de Joods-Babylonische ballingschap, plus nog eens duizend jaar. Het einde op 6000 jaar na de schepping werd een algemeen voorkomende vorm van het bepalen van het einde in het Christelijke Westen.
Ook Hyppolytus (170-236) en Lactantius (250-330) voorspelden de tweede komst van Christus in 500.
Er gebeurde echter niets wereldschokkends in het jaar 500 en alleen domme creationisten geloven nog dat de aarde slechts 6000 jaar oud is, al zou het ondertussen eigenlijk al 7000 jaar moeten zijn.
 

DIVERS SKEPTISCH NIEUWS

HBO-opleiding alternatieve geneeskunde niet langer erkend
De Nederlandse-Vlaamse kwaliteitsbewaker NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie) heeft de hbo-opleiding ‘complementaire en alternatieve geneeskunde’ afgekeurd. Door deze beslissing is de opleiding niet langer erkend. Wie na 12 juli 2011 is afgestudeerd, heeft geen rechtsgeldig hbo-diploma meer. Een goede zaak, als u het ons vraagt.

Shortlist Meester Kackadorisprijs 2011
De Nederlandse Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft de shortlist samengesteld van kandidaten voor haar Meester Kackadorisprijs. Die prijs gaat naar 'instellingen, personen of ondernemingen die in belangrijke mate hebben bijgedragen aan de verspreiding in daad, woord of geschrift van de kwakzalverij in Nederland'.
Dit zijn de genomineerden:
* Burgemeester Van Aartsen van Den Haag: de gemeente subsudieert en importeert Chinese kwakzalverij
* Medische Adviesraad Corpus, Oegstgeest: een educatief project waarin acupunctuur wordt gepromoot
* Bert Groot Roessink, directeur Zorggroep Almere: regionaal ziekenhuis dat allerlei kwakzalverijen uitoefent
* Medical Media, producent van Gezondheidsplein.nl: website/winkel met onwetenschappelijke gezondheidsinfo
* Neprofarm: organisatie van fabrikanten en importeurs van onder meer homeopathische kwak
* NPCF: de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie heeft ook acupunctuur- en homeopatische verenigingen onder haar leden
* Prof. dr. H. Pols, decaan medische faculteit Erasmus MC: liet een frauduleus proefschrift toe waarin het nut van een absurde therapie bewezen werd geacht
* Mevr. J. Schraverus, voorzitter RvB Flevoziekenhuis Almere: in haar jaarverslag promoot het ziekenhuis zonder blikken of blozen acupunctuur, aromazorg, Chanoeka en mindfulness
* De Nederlandse Vereniging voor Reumatologie: weigert hardnekkig  een duidelijke uitspraak te doen over de onwerkzaamheid van glucosamine, een voedingssupplement en wordt in alternatieve kringen aanbevolen voor de behandeling van artrose
De volledige beschrijving van de kandidaten vindt u op de website van de vereniging.

Secularisatie zet zich door
Na het zogenaamde boerkaverbod (een foutieve naam want het gaat om het tentoonspreiden van alle religieuze symbolen, niet alleen die van de islam) is het sinds 16 september in Frankrijk ook verboden om te bidden op straat.
 

VERGAAT DE WERELD IN 2012?

Zoals al eerder verteld, mag u in oktober de opvolger van Het Woordenboek van de Skepticus in de boekhandel verwachten. Het boek "Vergaat de wereld in 2012?" werd samen met Patrick De Witte geschreven.

Het boek is een duidelijk standpunt tegenover alle spirituele doemdenkerij.

Op 21 december 2012 zal de wereld vergaan. Dat beweerden de Maya's althans. Patrick De Witte en ikzelf hebben echter hun bedenkingen bij deze en andere dubieuze theorieën.

Zegt je handschrift iets over je persoonlijkheid? Vertellen de lijnen op je hand hoe lang je nog te leven hebt? Hoe word je een babyfluisteraar? En hoe groot is de kans op een mirakel in Lourdes?
Voor amper 14,99 euro krijgt u een strenge, maar rechtvaardige en bij wijlen hilarische analyse van alle onzin uit de spirituele supermarkt.

Wie in de herfstvakantie naar de boekenbeurs van Antwerpen komt, kan meteen een gesigneerd exemplaar verkrijgen. In de nieuwsbrief van volgende maand, meld ik wanneer u ons op de stand van Lannoo kan vinden.

Ondertussen kunt u dit boek ook op facebook vinden!

Links:
Webshop Lannoo
Weblog pdw
 

SKEPTISCH CITAAT

Deze maand gaan we te rade bij de meester van de relativiteit, Albert Einstein. Gezien het gigantische aanbod aan kwakzalverij dat in ons land nog altijd bestaat en beschikbaar is, kunnen we niet anders dan het absoluut eens zijn met zijn uitspraak: 
 
Het verschil tussen genialiteit en dwaasheid is dat genialiteit zijn beperkingen heeft.
 

UITSMIJTER

De uitsmijter van deze nieuwsbrief is niet zomaar een uitsmijter maar is een aanrader van jewelste. De 26-jarige Brit Myles Power heeft een schitterend YouTube-kanaal waarop hij zelfgemaakte wetenschapsvideo's plaatst. Twee ervan wil ik u hier meegeven - ze tonen beide op uiterst eenvoudige wijze aan dat er in homeopatische middelen helemaal niets (actiefs) zit.