IN DEZE EDITIE
  • Het einde van de wereld
  • Waarom zweren Amerikaanse presidenten op de Bijbel?
  • Divers skeptisch nieuws
  • Gastbijdrage: Meer skeptici op Wikipedia gevraagd
  • Het Denkgelag
  • Skeptisch citaat
Over een maand zou het zover zijn. Alle 'nutcases' ter wereld zullen dan in het ongelijk worden gesteld, tot hun enorme verbazing vaststellen dat de aarde niet is vergaan, de magnetische polen niet zijn omgewisseld, er zich geen buitengewone natuurlijke verschijnselen hebben voorgedaan én dat Karen Damen van K3 een naïeve trut is geweest.

En meteen zal elk van die mensen een verklaring te berde brengen waarom hun voorspelling niet is uitgekomen, en dit op zo'n manier dat ze zichzelf toch gelijk geven en overtuigd blijven van hun waanidee.
Zoals u in de vorige nieuwsbrief hebt kunnen lezen, zijn er nog een pak doemvoorspellingen voor de komende jaren. Na 21 december zullen er daar ongetwijfeld nog een pak nieuwe aan worden toegevoegd. Maar eerst behandelen we de laatste reeks doemvoorspellingen. En dan wacht volgende maand de nieuwe reeks.

Deze maand is er ook voor het eerst een gastbijdrage. Jozef Van Giel legt ons uit waarom en hoe we Wikipedia iets skeptischer kunnen maken. Gastbijdragen zijn overigens heel erg welkom. Als u een idee hebt, hoor ik het graag.

Veel leesplezier!


Herman Boel
 

HET EINDE VAN DE WERELD

We starten met het jaar dat in aantocht is namelijk...

2079
Dr. Helen Wambach besloot in haar studie dat 90% van de wereldbevolking tussen 1994 en 2079 zou zijn vernietigd door Bijbels vuur, overstromingen, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, vervuiling, de vernietiging van de ozonlaag, overbevolking, nucleaire rampen en een nucleaire oorlog. Alsof één daarvan nog niet voldoende zou zijn.

2112
Er zijn nu al mensen die menen dat de kalender van de Maya's verkeerd is geïnterpreteerd en dat de werkelijke einddatum eigenlijk honderd jaar verder ligt. Het zou dus pas echt gebeuren op 21 december 2112. Makkelijke voorspelling want maar heel weinigen van wie nu al leeft zal die datum meemaken.

2436
Volgens een van de voorspellingen van Nostradamus zou 2436 hét jaar van het einde van de wereld zijn. Waarom, dat werd er niet bijverteld...

3000
Als de mens nog bestaat én als onze tijdrekening tegen die tijd nog dezelfde is, zal er ongetwijfeld opnieuw een milenniumgekte de kop opsteken. Diverse voorspellers zijn nu al zeker dat het jaar 3000 een echt rampjaar zal zijn met een heuse rapture.

3420
Ook voor dit jaar voorspelde Nostradamus het einde van de wereld. Bedrijvig baasje, dat wel.

3797
Het wordt saai, maar ook voor 3797 voorspelde Nostradamus - opnieuw hij - het einde van de wereld.

7000
En kijk, een alternatieve einddatum voorspeld door niemand anders dan... Nostradamus!

12000
In april 2000 meldde Weekly World News dat een vreemd kosmisch object was waargenomen op een afstand van 10.000 lichtjaar. Er werd eerst gedacht dat het om een ordinair zwart gat ging, maar het bleek iets te zijn dat sterren achtervolgde en vervolgens opslokte. Erger nog, deze bedreiging reist sneller dan het licht en zal ook ons zonnestelsel aandoen.

202000
Er bevinden zich zo'n 700 dodelijke asteroïden in het zonnestelsel die zich dichtbij de aarde bevinden. Statistisch gezien zou een impact binnen de volgende 200.000 jaar kunnen voorvallen. Hierover zullen we het ook in onze volgende reeks hebben.

1.400.000
Gliese 710
is een nabijlegen Rode Dwergster die heel dicht bij de Wolk van Oort zou komen en een pak kometen naar het binnenste gedeelte van het zonnestelsel zal sturen, met veel impacten tot gevolg.

100.000.000
Een binaire neutronenster op 1600 lichtjaar afstand zal een dodelijke gammastraal uitstralen met een kracht van 10.000 megaton TNT. Ook hierover hebben we het in de volgende reeks.

4.500.000.000
De zon wordt een rode reus en zal Mercurius, Venus, aarde en mogelijk Mars opslokken, het échte einde van de wereld. Ook dat is een onderwerp voor onze volgende reeks.


Dit is het einde van de reeks over doemvoorspellingen. Zestien nieuwsbrieven lang gaf ik een overzicht over alle mogelijke verzinsels die de mensen fabriceerden over het einde van de wereld. Geen enkel maar dan ook helemaal geen enkel verzinsel van de voorbije zesduizend jaar kwam uit.

Vanaf volgende maand geef ik een overzicht over hoe de wereld wél aan haar einde kan komen. Het wordt niet meteen een opbeurend overzicht want alle voorgestelde oorzaken zijn reëel en kunnen in meerdere of mindere mate voorvallen.


 

WAAROM ZWEREN AMERIKAANSE PRESIDENTEN OP DE BIJBEL?

Binnenkort legt Barack Obama voor de tweede maal de eed af als president van de Verenigde Staten. Maar waarom doet hij dat op de Bijbel? Is er in de VS dan geen scheiding tussen kerk en staat? Ik ging op zoek en vond enkele feiten:

•Op 30 april 1789 legde de eerste president, George Washington, de eed af met de woorden “So help me God“. De andere presidenten volgden dit voorbeeld

•De enige president die géén eed aflegde op de Bijbel, was Theodore Roosevelt in 1901.

•Het zweren op de Bijbel is geen verplichting. Artikel zes van de grondwet zegt: “no religious Test shall ever be required as a Qualification to any Office or public Trust under the United States“.

•De Grondwet van North Carolina stelt dan weer dat het geloof in God een absolute vereiste is om een officieel mandaat op te nemen: “Sec. 8. Disqualifications for office. The following persons shall be disqualified for office: First, any person who shall deny the being of Almighty God“

•Officieel is er in de VS sprake van een scheiding tussen Kerk en Staat: “Het Congres zal geen wet uitvaardigen met betrekking tot het instellen van een religie, of met betrekking tot het verbod op vrije uitoefening daarvan”.
maar in wezen is de lijn zeer dun en is in de VS het Christelijk Theïsme de nationale doctrinaire religie. Dat uit zich op vele vlakken:

+ Boven de Spreker in het Huis van Afgevaardigden op het Capitool staan de versierde woorden “In God We Trust” (“Wij Vertrouwen Op God”). Dit vind je ook op de nationale bankbiljetten!

+ Het gebouw van het Hooggerechtshof dat in 1930 werd gebouwd bevat beeldhouwwerk over Mozes en de Tien Geboden.

+ God wordt in heel Washington D.C. in stenen inscripties vermeld, op monumenten en gebouwen.

+ Als natie viert men al eeuwen officieel Kerstmis om de geboorte van onze Verlosser te herinneren.

+ Bij het afleggen van een eed in rechtszalen wordt God al sinds het begin aangeroepen.

+ De grondleggers van Amerika citeerden vaak de Bijbel in hun schrijfsels.

+ Elke president die een inaugurele rede heeft gehouden heeft in die toespraak God genoemd.

+ Bij elke beëdiging van een president worden gebeden opgezegd.

+ Elke president wordt met de Bijbel beëdigd, met de woorden “Zo helpe mij God”.

+ Het Amerikaanse volkslied noemt God.

+ In de vrijheidsklok (“The Liberty Bell”) is een Bijbelvers gegraveerd.

+ De originele grondwetten van alle 50 staten noemen God.

+ Kapelanen hebben al sinds het prille begin een openbaar salaris gekregen.

+ De Onafhankelijkheidsverklaring, het geboortecertificaat van het land, noemt God vier keer.

+ De Bijbel werd in de scholen als een tekstboek gebruikt.


•In 1892 deed het Hooggerechtshof volgende uitspraak die bekend staat als de Trinity Decision (De Drieëenheid Uitspraak). In deze uitspraak stelde het Hooggerechtshof: “dit is een Christelijke natie”.

We kunnen besluiten dat een Amerikaans president die de eed op de Bijbel aflegt, niet verschilt van een moslimpresident die z’n eed op de Koran aflegt, of een Joods leider die dat op de Torah doet.

Door de eed op de Bijbel af te leggen discrimineert de Amerikaanse president impliciet een aanzienlijk deel van de bevolking van z’n land dat een ander of geen geloof aanhangt. Eveneens maakt hij zich kwetsbaar voor aanvallen, kritiek en zware druk uit fundamentalistische hoek. Denk maar aan de vele knotsgekke creationisten die de (evolutie)wetenschap steeds meer willen verdringen op de Amerikaanse schoolbanken.

Kortom, er zijn heel wat betere boeken dan de Bijbel waarop de Amerikaanse president een eed kan afleggen…
 

DIVERS SKEPTISCH NIEUWS

RIP Paul Kurtz
Paul Kurtz, de grondlegger van de Amerikaanse skeptische beweging, is op 20 oktober op 86-jarige leeftijd overleden. Het zou teveel plaats vragen in deze nieuwsbrief om al de verwezenlijkingen van Kurtz hier op te sommen. Daarom verwijs ik jullie graag naar het artikel door Tom Schoepen op de website van Skepp. U vindt daar ook nog meer links naar informatie over deze man.

Controversiële radiospot wint prijs

In Cannes worden niet alleen filmprijzen uitgereikt, ook radioreclame wordt er bekroond. Dit jaar werd een van de prijzen toegewezen aan een Braziliaanse reclamespot dat een toon van 15 kilohertz bevat en beweerde daarmee de muggen te kunnen afschrikken. Het radiospotje belooft dat wie naar het radiostation luistert, niet zal worden geprikt door muggen. Maar al in 1985 werd bewezen dat muggen zich geen lor aantrekken van welke ultrasone tonen ook. In een land als Brazilië, waar verschrikkelijke door muggen overdraagbare ziektes heersen, is het dan ook misdadig om mensen aan te praten dat ze veilig zijn met ultrasoon geluid uit hun radio. Het spotje is dan ook je reinste onzin. De voorzitter van Cannes Lions, de organisatie van de prijzen, weigert in zijn domheid de prijs terug te trekken.

Hypnotherapeut met valse beloftes
Op de werelddiabetesdag van 14 november bood hypnotherapeut Michel Lejeune een gratis hypnosessie aan. Hij beloofde diabetespatiënten dat hun klachten geleidelijk als sneeuw voor de zon zou verdwijnen. Dat is echter klinkklare onzin en eigenlijk gewoon oplichting. Na de kritiek heeft Lejeune op zijn website toegevoegd dat de mensen die zijn hypnosessie volgen hun gewone behandeling van de arts niet dienen stop te zetten. Maar zo kunnen we het ook. Laat je genezen door de gewone geneeskunde, maar neem gerust was nepmiddelen ernaast. Lejeune biedt nergens een bewijs van de werking van zijn behandeling. Lejeune is dan ook een oplichter van de zuiverste soort.

Samenscholingsverbod in Bugarach
Zoals jullie ongetwijfeld weten, wordt de mythe verteld als zou het Franse dorpje Bugarach een van de weinige plaatsen op aarde zijn die het einde van de wereld op 21 december zou overleven. De burgemeester heeft nu een samenscholingsverbod afgekondigd van drie dagen voor tot twee dagen na 21 december. Hoewel volstrekt logisch, is het een streep door de rekening van de vele gewiekste slimmeriken die er een lucratieve handel hebben opgezet. Een steentje van de berg wordt voor 1,5 euro per gram verkocht en voor 60 euro kan je zelfs op de berg voor je persoonlijke ziel laten bidden. En uiteraard zijn er altijd dwazen te vinden die in dergelijke oplichting trappen.

 

GASTBIJDRAGE: MEER SKEPTICI OP WIKIPEDIA GEVRAAGD  

door: Jozef Van Giel
Heb je je al eens afgevraagd of je misschien zelf een bijdrage kan leveren aan het wegwerken van bijgeloof en pseudowetenschap uit de wereld? Wel, een goede plaats daarvoor is misschien wel WikipediA. En dan bedoel ik niet door regelmatig dingen op te zoeken op deze online encyclopedie om uit te vissen of iets wat je altijd gedacht had wel juist is. Nee, ik bedoel namelijk zelf bijdragen aan artikelen leveren. En je kan het op een zeer bescheiden manier doen door hier of daar een aanpassing te maken, maar je kan het ook helemaal uit de hand laten lopen door zelf nieuwe artikelen te schrijven en fundamentele aanpassingen te verrichten. In ieder geval, denk niet te snel dat je geen enkele expertise hebt die eraan kan bijdragen. Iedereen heeft wel één of ander onderwerp waarin hij bedreven is. En door artikelen uit anderstalige versies te vertalen help je ook al een heel stuk.

Er is nood aan meer kritische geesten op de Nederlandstalige versie van WikipediA. Je moet maar eens de overlegpagina van het lemma “Chakra” erop nalezen. Met enkele skeptici hebben we geprobeerd om er een klein hoofdstuk aan toe te voegen om duidelijk te maken dat de gezondheidsclaims belangrijk zijn vanuit historisch oogpunt omdat de notie van Chakra pertinent aanwezig is in de oude traditionele Indische geneeskunst, maar dat het begrip door de moderne medische wetenschap volledig achterhaald is. Maar enkele New Agers hebben zich daar zeer hevig tegen verzet. Misschien wel omdat sommige financiële belangen hebben bij het verkopen van onzin op basis van chakra.

Niet overtuigd? Denk eens na, WikipediA is de 5de meest bezochte site op het internet. Het aantal keren dat elke pagina op deze encyclopedie bezocht wordt, verbleekt tegenover gelijk welke andere pagina op het internet met hetzelfde onderwerp. Iedereen leest WikipediA. Dus, als je de skeptische boodschap wil overbrengen moet je daar zijn.
Niet overtuigd? Dan moet je absoluut dit lezen: http://goo.gl/VkUQt
Nog niet overtuigd, lees dan ook nog: http://goo.gl/JJ1pP
(en anders ook natuurlijk)
Deze is ook interessant: http://goo.gl/YnxC6
En deze: http://goo.gl/td6Db

Hoe ga je te werk? Heel simpel: Iedereen kan een artikel op WikipediA wijzigen. Je hoeft gewoon bovenaan de pagina op de tab “Bewerken” klikken en je bent vertrokken. Het schrijven maakt gebruik van enkele speciale tekens om het tekstformaat te beïnvloeden en links aan te geven, maar die ben je vrij snel meester. Eventueel kan je eens de snelcursus lezen waarvoor je een link op de notitiepagina van deze aflevering vindt, of dat je kan bereiken via de linkermenu van elke WikipediA pagina “Informatie - Snelcursus”.. http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Snelcursus

Om iets te wijzigen hoef je verder niets te doen. Alle wijzigingen worden bijgehouden in de geschiedenis. Je kan het dus ook niet om zeep helpen. In geval van nood kan je de vorige pagina terugzetten. En als jij dat niet doet, dan zal iemand anders dat in je plaats doen. Het systeem houdt ook bij wie wat gewijzigd heeft.

Maar het zou beter zijn als je jezelf eerst een gebruikersnaam geeft. Daarvoor is er rechtsboven een link om je eigen account te maken. Je mag gerust een pseudoniem gebruiken.
Het gebruiken van een accountnaam heeft enkele voordelen. Doordat je geregistreerd wordt voor elke bijdrage, kan je autoriteit opbouwen zodat er in verdere discussies meer met je mening rekening gehouden wordt. Wie weet wordt je zo enthousiast dat je je laat verkiezen tot moderator.

Sommige lemma’s worden vergrendeld voor wijziging door iedereen omdat het lemma te veel te maken krijgt met vandalisme. De lichtste vorm van vergrendeling bestaat erin dat alleen geregistreerde gebruikers wijzigingen kunnen aanbrengen. Zo is het lemma “Charles Darwin” op dit niveau vergrendeld, maar dat zal je waarschijnlijk niet verbazen.

Ten slotte is het altijd verstandig om bij wijzigingen die inhoudelijk belangrijk zijn, je voorstel eerst even op de overlegpagina te plaatsen. Het spreekt voor zich dat dat voor spellingscorrecties niet noodzakelijk is. Je kan ook eerst je wijziging doorvoeren en daarna in de overlegpagina uitleggen waarom je die gedaan hebt. Als je dat gedaan hebt, moet je ondertekenen. Daarvoor moet je 4 tildes (~~~~) na elkaar zetten. Bij het opslaan van je tekst vult WikipediA daar automatisch je accountnaam en het tijdsrtip van wijziging in.

Mocht je al een ervaren WikipediAan zijn, weet het me te vertellen, als er nog eens zo’n zware discussie is, kunnen we misschien samen het verschil maken.
Om geen potten te breken en op voorhand je goede naam niet te verkwanselen, kan je best beginnen met de volgende blogs te lezen:
Les 1: http://goo.gl/Qews1
En na enkele weken kan je deze lezen:
Les 2: http://goo.gl/doYhS

In de periode dat we die oorlog over Chakra aan het uitvechten waren kreeg ik toevallig een mail van ene mail van Susan Gerbic met de vraag om meer skeptici op WikipediA te krijgen. Susan heeft een zeer interessante blog over hoe skeptici op Wikipedia moeten werken. Je moet die zeker lezen. http://guerrillaskepticismonwikipedia.blogspot.be/

Ik heb zelf snel eens de statistiek opgevraagd van het lemma “Drogreden” op de Nederlandstalige WikipediA. Het is indrukwekkend: http://stats.grok.se/nl/latest90/drogreden 18000 hits op 90 dagen. Je kan er zelf ook enkele proberen om jezelf te overtuigen.

 
 

SKEPTISCH CITAAT

Geschiedkundige Stephen Roberts heeft het deze maand over atheïsten en gelovigen. Zegt de atheïst tegen de gelovige:

Ik meen dat we beide atheïsten zijn. Ik geloof alleen in één god minder dan jij. Als je begrijpt waarom je alle andere mogelijke goden verwerpt, dan zal je begrijpen waarom ik die van jou verwerp.

 

UITSMIJTER

Wie de nieuwsbrief regelmatig leest, kent mijn voorliefde voor Angelsaksische humor. Een van de allerbeste is en blijft de Ier Dara O'Briain die meer dan eens heel rechtuit vertelt waar het allemaal om draait.

Homeopaths psychics astrologers & priests