Typisch voor pseudowetenschappen is dat ze zich als wetenschappelijk voordoen terwijl ze dat helemaal niet zijn. De regel is eenvoudig: een wetenschap is pas een wetenschap als ze herhaald empirisch toetsbaar is.

In dit deel geven we niet alleen een overzicht van deze pseudowetenschappen, u leert ook meer over de manieren waardoor geloof in het paranormale of bovennatuurlijk of zelfs godsdienstige wordt gestimuleerd of opgewekt.
Deze manieren leveren heel vaak een verklaring voor de diverse pseudowetenschappen en herleiden ze tot wat ze echt zijn: zuiver bedrog.

Artikels:
Ad hoc-hypothese
Alchemie
Alfa-golven
Anoxia (zuurstofgebrek)
Argument berustend op ongeloof (de goddelijke denkfout)
Argumentum ad ignorantiam
Autokinetisch effect
Blondlot en N-stralen
Collectief onbewuste
Collectieve hallucinatie
condensatiesporen (chemtrails/contrails)
Confabulatie
Déjà vu
Dromen
Dualisme
Filosofisch materialisme (Fysicalisme)
Gemeenschapsversterking (communcal reinforcement)
Getuigenissen
Helder dromen (Lucid dreaming)
hypergevoelige waarneming (hsp)
Hypnopomische toestand
Ideomotorisch effect
Jamais vu
Logisch positivisme
Magick
magisch denken
Maya-voorspelling voor 2012
(nieuw) Millennium
Numerologie
Occam, het scheermes van
Onderzoek met controlegroep
Pathologische wetenschap
Petitio principii
Post hoc denkfout
Pragmatische denkfout
Pseudogeschiedenis
Pseudowetenschap
Regressieve denkfout
Selectief denken
Slaapverlamming
Sluimertoestand
Steen der wijzen
Subjectieve validatie
Sympathische magie
Synchroniciteit
Teleportatie
Vals dilemma
Valse herinneringen
Voorkeur voor bevestiging (confirmation bias)
(terugkeer naar) vorige levens
Vrije wil
Warm lezen
Wet van de hele grote getallen (toeval)
Wetenschap
Wishful thinking
Xenoglossy
Zelfbedrog
Zermatisme