Twijfelen is het begin van alle wijsheid. Twijfel brengt ons bij een vraag, en door zoeken komen we tot de waarheid.
Abelard, Pierre

Volstaat het niet te zien dat een tuin mooi is zonder ook te moeten geloven dat er ook nog feeën in wonen?
Adams, Douglas

Je kan een gelover van niets overtuigen, want zijn geloof is niet gebaseerd op bewijs, het is gebaseerd op een diepgewortelde nood aan geloven. 
Dr. Arroway (in "Contact" van Carl Sagan (1985))

Wat ik zeg is dat als God ons een boodschap wou sturen en oude geschriften zijn de enige manier die hij kon bedenken, dan had hij z'n werk beter kunnen doen.
Dr. Arroway (in "Contact" van Carl Sagan (1985))

Al wat u niet begrijpt, meneer Rankin, schrijft u toe aan God. Voor u is God waar u alle wonderen van de wereld en alle uitdagingen voor onze intelligentie wegveegt. U schakelt eenvoudigweg uw verstand uit en zegt dat God het heeft gedaan.
Dr. Arroway (in "Contact" van Carl Sagan (1985))

Het jammerlijkste aspect van het leven nu is dat de wetenschap sneller kennis vergaart dan de maatschappij wijsheid.
Asimov, Isaac

We zijn het onszelf als fatsoenlijke mensen, als denkende mensen, verschuldigd te doen wat we kunnen om de mensheid rationeler te maken. Humanisten erkennen dat pas wanneer mensen zich vrij voelen om voor zichzelf te denken, met de rede als gids, ze het best in staat zijn om waarden te ontwikkelen die erin slagen de menselijke noden te bevredigen en de menselijke belangen te dienen.
Asimov, Isaac

De toekomst van de mensheid is te belangrijk om te worden verspeeld door kinderachtige dwaasheid en onwetend bijgeloof.
Asimov, Isaac

De meest opwindende zin in wetenschap, de zin die nieuwe ontdekkingen inluidt is niet 'Eureka!' maar 'Da's grappig...'
Asimov, Isaac

Creationisten doen alsof een 'theorie' iets is dat je verzint nadat je de hele nacht dronken bent geweest.
Asimov, Isaac

Zwichten voor onwetendheid en die God noemen is altijd voorbarig geweest en blijft tot op de dag van vandaag voorbarig.
Asimov, Isaac

Indien kennis problemen kan creëren, dan is het niet door onwetendheid dat we ze zullen oplossen.
Asimov, Isaac

Alle bijgeloof is hetzelfde, of het nu gaat om astrologie, dromen, voortekens, goddelijke vergeldingsstraf of dergelijk is, waarbij alle misleide gelovers de gebeurtenissen waarnemen waarin ze vervuld worden, maar de gebeurtenissen waarbij het mislukt negeren, hoewel deze veel vaker voorkomen.
Bacon, Francis (Novum Organum)

Als een mens wil beginnen met zekerheden, dan zal hij in twijfel eindigen, maar als hij er tevreden mee is om met twijfel te beginnen, dan zal hij met zekerheden eindigen.
Bacon, Francis

De bron van alle bijgeloof is dat mensen kijken wanneer iets klopt, maar niet wanneer het niet klopt.
Bacon, Francis

Definitie van bidden: vragen dat de natuurwetten verbroken worden ten voordele van een enkele verzoeker die er openlijk voor uitkomt onwaardig te zijn.
Bierce, Ambrose

Geloof niet in iets louter omdat je het hebt gehoord. Geloof niet in iets louter omdat het gezegd is en door velen wordt verspreid. Geloof niet in iets omdat het geschreven staat in jouw godsdienstige boeken. Geloof niet in iets louter omwille van de deskundigheid van jouw leerkrachten en ouderen. Geloof niet in tradities omdat ze gedurende vele generaties zijn doorgegeven. Maar na waarneming en analyse, wanneer je iets vindt dat redelijk is en dat bijdraagt tot het goede en voordeel van iedereen, aanvaard het dan en leef ernaar.
Buddha (Siddhartha Gautama), 563-483 v.Chr.

Ik geloof in geen enkele godsdienst. Ik moet niet weten van onsterfelijkheid. Dit leven is al ellendig genoeg om niet te moeten speculeren over een ander.
Byron, Lord

God heeft geen plaats binnen deze schoolmuren net als feiten geen plaats hebben binnen georganiseerde godsdienst.
Chalmers, Superintendent (in The Simpsons)

Elke voldoend geavanceerde technologie valt niet te onderscheiden van magie.
Clarke, Arthur C.

Ik verdedig de vrijheid van instemmende volwassen creationisten om welke intellectuele perversies ook in hun privéleven thuis te beoefenen, maar het is eveneens nodig om de jongeren en onschuldigen te beschermen.
Clarke, Arthur C.

Leren zonder nadenken is nutteloos. Nadenken zonder leren is gevaarlijk.
Confucius (Kong Fuzi)

Kapitein, de meest elementaire en meest waardevolle zin in wetenschap, het begin van alle wijsheid, is 'Ik weet het niet'.
Data (Where Silence has Lease, Star Trek TNG)

Valse feiten zijn bijzonder schadelijk voor de vooruitgang van de wetenschap, aangezien ze vaak een lang leven beschoren zijn; maar foutieven opvattingen, door een beetje bewijs gestaafd, berokkent weinig schade, omdat iedereen er een weldadig plezier in vindt de onjuistheid ervan te bewijzen; en wanneer dit wordt gedaan, is een weg naar fouten afgesloten en wordt de weg naar de waarheid doorgaans tegelijkertijd geopend.
Darwin, Charles in De afstamming van de mens (The Descent of Man)

Creationisten verwachten niet dat ze achtenswaardige wetenschappers door hun belachelijke argumenten kunnen overtuigen. Waar ze naar op zoek zijn is om zich in de sfeer van achtenswaardigheid te koesteren... Het kan hun niet schelen dat ze in een debat verslagen worden. Waar het hen om gaat is dat we ze erkenning geven door de moeite te nemen met hen in het openbaar in discussie te gaan... Je hoeft alleen maar met hen op een podium te verschijnen om hun het respect te verlenen waar ze naar smachten. Ongeacht de uitkomst van het debat wekt het loutere feit dat het plaatsvindt bij onwetende omstaanders de indruk dat er iets moet zijn dat het waard is om op ongeveer gelijke voet over te debatteren.
Dawkins (Kapelaan van de duivel, p253)

Geloof is de ultieme smoes, het grote excuus om de nood om na te denken en bewijs te beoordelen uit de weg te gaan. Geloof is geloof ondanks, misschien zelfs omwille van, gebrek aan bewijs.
Dawkins, Richard

Tegenwoordig wordt even sterk aan de evolutiewetenschap getwijfeld als aan de theorie dat de aarde rond de zon draait.
Dawkins, Richard

Wanneer twee tegenstelde standpunten met gelijke kracht worden geuit, dan ligt de waarheid niet noodzakelijk in het midden. Het is mogelijk dat een kant het gewoon verkeerd voor heeft.
Dawkins, Richard

Wetenschap is de studie van de echte wereld en de echte wereld, of we dat nu graag hebben of niet, is waar we leven.
Dawkins, Richard

We zijn allemaal atheïsten wat betreft de meeste goden waarin de mensheid ooit heeft geloofd. Sommigen onder ons gaan gewoon één god verder.
Dawkins, Richard

Wetenschappelijke overtuigingen worden gestaafd door bewijs, en zij verkrijgen resultaten. Mythes en geloof in beide gevallen niet.
Dawkins, Richard

Als er een god is, dan zal het atheïsme een kleiner belediging voor hem zijn dan de godsdienst.
de Goncourt, Edmond

De werkelijkheid is datgene dat, wanneer je er niet langer in gelooft, niet weggaat.
Dick, Philip K.

Sinds wanneer is onwetendheid een zienswijze?
Dilbert (Scott Adams)

Hij die niet logisch wil redeneren is een dweper; hij die het niet kan is een dwaas; en hij die niet durft is een slaaf.
Drummond, William

Het is niet dat ik zo slim ben, ik hou me gewoon langer bezig met problemen.
Eintein, Albert

Slechts twee zaken zijn oneindig, het heelal en de menselijke dwaasheid, al ben ik over het eerste niet zeker.
Eintein, Albert

Hoe meer de spirituele evolutie van de mensheid vooruitgaat, hoe zekerder het lijkt dat de weg naar zuivere godsdienst niet ligt via de angst voor het leven, en de angst voor de dood, en blinde geloof, maar via het streven naar rationele kennis.
Eintein, Albert

Het verschil tussen genialiteit en dwaasheid is dat genialiteit grenzen heeft.
Eintein, Albert

Het is makkelijker om UFO-waarnemingen toe te wijzen aan de gekende irrationaliteit van aardbewoners, dan aan de ongekende inspanningen van buitenaarde wezens.
Feynmann, Richard

De doorsnee man die niet weet wat te doen met z'n leven, wil er nog een die altijd blijft duren.
France, Anatole

Wanneer een miljoen mensen iets dwaas zeggen, blijft het nog altijd iets dwaas.
France, Anatole

Vuurtorens zijn behulpzamer dan kerken.
Franklin, Benjamin

Bij wetenschapsvragen is het gezag van duizend mensen niet zoveel waard als de nederige redenering van een individu.
Galilei, Galileo

Ziet u, de godsdienstige mensen -- de meesten onder hen -- denken echt dat deze planeet een experiment is. Dat is waar hun geloof op neerkomt. Een of andere god is altijd maar aan het herstellen en poken, rotzooit met de vrouwen van ambachtslui, geeft tafelen op bergen, beveelt je om je kinderen te verminken, vertelt mensen welke woorden ze mogen zeggen en welke niet, doet mensen zich schuldig voelen over het zich amuseren, enzovoort. Waarom kunnen de goden het niet zo laten? Al deze tussenkomsten wijzen op incompetentie. Als God niet wou dat de vrouw van Lot achteromkeek, waarom maakte hij haar dan niet gehoorzaam zodat ze zou doen wat haar man haar zei? Of als hij Lot niet zo'n etter had gemaakt, dan zou ze misschien meer naar hem hebben geluisterd. Als God almachtig en alwetend is, waarom schiep hij dan het heelal niet zodat het was zoals hij wilde? Waarom moet hij voortdurend herstellen en klagen? De Bijbel maakt één ding duidelijk: De Bijbelse God is een slordige fabrikant. Hij kan niet goed ontwerpen, hij voert niet goed uit. Mocht er concurrentie zijn, dan was hij al snel failliet.
Hadden, Sol (in "Contact" van Carl Sagan)

Van nu af leven we in een wereld waarin de man op de maan heeft gewandeld. Dat is geen mirakel, we beslistten gewoon te gaan.
Hanks, Tom

Alle denkende mensen zijn atheïst.
Hemingway, Ernest

Feiten houden niet op te bestaan omdat ze worden genegeerd.
Huxley, Aldous

De wetenschap pleegt zelfmoord wanneer het een credo aanneemt.
Huxley, Thomas Henry

Bijgeloof is, was en zal altijd de vijand van vrijheid zijn.
Ingersoll, Robert Green

Onwetendheid is te verkiezen boven foutief zijn; en wie niets gelooft is minder ver van de waarheid, dan hij die gelooft wat fout is.
Jefferson, Thomas

We hebben geen schrik om de Amerikaanse bevolking onplezierige feiten, buitenlandse ideeën, afwijkende filosofieën en vergelijkende waarden voor te leggen. Want een land dat schrik heeft om haar bevolking in een vrije markt de waarheid en onwaarheid te laten beoordelen, is een land dat schrik heeft van haar bevolking.
Kennedy,
John F.

Niets houdt de vooruitgang van de wetenschap zo tegen als wanneer men meent te weten wat men nog niet weet.
Lichtenberg, Georg Christoph (1742-1799)

Gezag heeft redenen te over om skeptici te vrezen, omdat gezag maar zelden kan overleven in aanwezigheid van twijfel.
Lindner, Robert

Godsdienst doet drie zaken uitstekend: ze verdeelt mensen, ze houdt mensen in bedwang, ze misleid mensen.
McKinney, Carlespie Mary Alice

Geloof kan in het kort worden gedefinieerd als een onlogisch geloof in het voorkomen van het onwaarschijnlijke.
Mencken, H.L.

Deze ongewone en uiterst succesvolle soort besteed een heel groot deel van z'n tijd aan het onderzoeken van zijn hogere drijfveren en evenveel tijd aan het negeren van zijn fundamentele drijfveren.
Morris, Desmond

Geloof is niet willen weten wat waar is.
Nietzsche, Friedrich

Hoe zit het nu? Is de mens een van de blunders van God of is God er een van de mens?
Nietzsche, Friedrich

Hoe groter de onwetendheid, hoe groter het dogmatisme.
Osler,
Sir William

V: Hoe weet je dat je God bent?
A: Eenvoudig. Wanneer ik tot hem bid, merk ik dat ik tegen mezelf aan het praten ben.
O'Toole,
Peter

De evolutiewetenschap is een empirische theorie met een overstelpende hoeveelheid materiaal die de theorie ondersteunt. Derhalve is het geen geloof. Voor het geloof daarentegen is er niet één empirisch argument aan te voeren. Niet één.
Philipse, Herman

We kunnen makkelijk een kind vergeven dat schrik heeft van het donker, de echte tragedie van het leven is wanneer mensen schrik hebben van het licht.
Plato

Alle godsdiensten komen eenvoudigweg  voort uit bedrog, vrees, hebzucht, verbeelding en dichtkunst.
Poe, Edgar Allan

De wetenschap moet beginnen met mythe en met kritiek op mythe.
Popper, Karl

Zij die ons een paradijs op aarde beloven hebben nooit iets anders dan een hel voortgebracht.
Popper, Karl

Geen enkel rationeel argument zal een rationeel effect hebben op iemand die geen rationele houding wil aannemen.
Popper, Karl

Toeval is de wetenschap van de ware gelover.
Raymo, Chet

Ik weet niet of God bestaat, maar het zou beter zijn voor zijn reputatie indien hij niet bestond.
Renard, Jules

Het idee van het heilige is eenvoudigweg een van de meest conservatieve begrippen in elke cultuur, omdat het probeert andere ideeën --twijfel, vooruitgang, verandering-- te wijzigen in misdaden.
Rushdie, Salman

Het probleem met de wereld is dat dwazen en fanatici altijd zo zelfzeker zijn, en wijze mensen zo vol twijfels zitten.
Russell, Bertrand

Ik zou nooit bereid zijn te sterven voor mijn overtuigingen omdat ik het fout zou kunnen hebben.
Russell, Bertrand

Wat gewenst is, is niet de wil om te geloven, maar de wens om uit te zoeken, wat precies het tegenovergesteld is.
Russell, Bertrand

Skeptisch kritisch onderzoek is het middel, zowel in wetenschap als godsdienst, waardoor diepe gedachten kunnen worden gescheiden van diepe nonsens.
Sagan, Carl

Een van de belangrijkste lessen van de wetenschap is dat om complexe zaken te begrijpen (of zelfs eenvoudige), we moeten proberen onze geesten vrij te maken van dogma, de vrijheid van publicatie te garanderen, tegen te spreken, en te experimenteren. Argumenten van gezag zijn onaanvaardbaar.
Sagan, Carl

Maar het feit dat men om enkele genieën lachtte, betekent niet dat iedereen die uitgelachen wordt een genie is. Men lachtte om Columbus, men lachtte om Fulton, men lachtte om de Wright Brothers. Maar men lachtte eveneens om Bozo de clown.
Sagan, Carl

Voor mij is het veel beter het heelal te vatten zoals het echt is dan hardnekkig te volharden in waanvoorstellingen, hoe bevredigend en geruststellend ze ook zijn.
Sagan, Carl

Ik zou maar wat graag willen geloven dat wanneer ik sterf ik opnieuw zal leven, dat sommige gedachten, gevoelens, herinneringen van mij zullen blijven bestaan. Maar hoezeer ik dat ook wil geloven, en ondanks de klassieke en wereldwijde culturele tradities die een hiernamaals verzekeren, ken ik niets dat suggereert dat het om meer dan wishful thinking gaat.
Sagan, Carl

Als je een appeltaart van het begin af wil maken, dan moet je eerst het heelal scheppen.
Sagan, Carl

Onze soort heeft nood aan, en verdient, een bevolking met de klaarwakkere geesten en met een basisbegrip van hoe de wereld werkt.
Sagan, Carl

Er zijn vele hypotheses in de wetenschap die fout zijn. Dat is geen enkel probleem; zij vormen de opening om uit te vinden wat juist is. Wetenschap is eebn zelfcorrigerend proces. Om aanvaard te worden, moeten nieuwe ideeën de meest onbuigzame normen van bewijs en nauwkeurig onderzoek overleven.
Sagan, Carl

Bedenk hoevele godsdiensten zichzelf valideren met profetie. Bedenk hoeveel mensen deze profetieën vertrouwen, hoe vaag of onvervuld hun overtuigingen zijn. Is er ooit een godsdienst geweest met de profetische juistheid en betrouwbaarheid van de wetenschap?
Sagan, Carl

We hebben de zaken zo geregeld dat bijn niemand wetenschap en technologie begrijpt. Dit is een voorschrift voor onheil. We kunnen er misschien een tijdje mee wegkomen, maar vroeg of laat zal deze ontvlambare mix van onwetendheid en macht als een boemerang in ons gezicht terugkeren.
Sagan, Carl

We leven in een maatschappij die voortreffelijk afhangt van wetenschap en technologie, waarin nauwelijks iemand iets kent van wetenschap en technologie.
Sagan, Carl

Er is geen enkele andere soort op aarde die aan wetenschap doet. Het is dusver een uitsluitend menselijke uitvinding, ontwikkeld door natuurlijke selectie in de hersenschors voor één eenvoudige reden: het werkt. Het is niet perfect. het kan worden misbruikt. Het is slechts een instrument. Maar het is veruit het beste instrument dat we hebben, zelfcorrigerend, zich ontwikkelend, op alles toepasbaar.
Sagan, Carl

(De wetenschap) heeft twee regels. Ten eerste: ze zijn geen heilige waarheden; alle veronderstellingen moeten kritisch onderzocht worden; argumenten van gezag zijn waardeloos. Ten tweede: alles dat niet strookt met de feiten moet weggegooid of gereviseerd worden. We moeten de kosmos begrijpen zoals die is en ze niet verwarren met hoe we zouden willen dat ze is.
Sagan, Carl

De wetenschappelijke methode is getest en waar. Het is niet perfect, het is gewoon het beste dat we hebben. Deze methode met haar skeptische protocollen, is het pad naar een donkere tijd.
Sagan, Carl

Buitengewone beweringen vereisen buitengewoon bewijs.
Sagan, Carl

Het leven is een tijdelijke blik op het wonder van dit verbazingwekkende heelal, en het is triest dat zo velen dit wegdromen met een spirituele fantasie.
Sagan, Carl

De oplossing voor een drogreden is een beter argument, niet de onderdrukking van ideeën.
Sagan, Carl en Druyan, Ann

Het feit dat een gelovige gelukkiger is dan een skepticus is niet meer ter zake dan het feit dat een dronken man gelukkiger is dan een nuchtere.
Shaw, George Bernard

Het is triest dat terwijl de wetenschap nieuwe onderzoeksgebieden betreedt, waarbij ze onze kennis verfijnt over hoe het leven begon en evolueerde, creationisten in middeleeuws discussies blijven over engelen op een speldenkop en dieren in het ruim van een ark.
Shermer, Michael

En wat indien we de verkeerde godsdienst hebben gekozen? Elke week maken we God gekker en gekker!
Simpson, Homer (``Homer the Heretic'', The Simpsons)

De mensen geloven alles, zolang het maar niet op waarheid is gebaseerd.
Sitwell, Edith

Wetenschap is het grote tegengif voor het vergif van enthousiasme en bijgeloof.
Smith, Adam (Wealth of Nations)

Hij alleen is vrij die uit vrije wil leeft onder de volledige leiding van de rede.
Spinoza

Wetenschap is georganiseerde kennis.
Spencer, Herbert

Soms ben ik in de war door wat ik heel duidelijk vind. Maar wat ik heel duidelijk vind is duidelijk niet duidelijk...
Stipe,
Michael

Een mens wordt aanvaard in de kerk voor wat hij gelooft - en wordt eruitgegooid voor wat hij weet.
Twain, Mark

Geloof is wat mensen verdeelt. Twijfel verenigt hen.
Ustinov, Peter

Wie de evolutie loochent, moeten we als mens respecteren, maar zijn ideeën niet .
Vermeersch, Etienne

Er zijn eeuwen voor nodig om een populaire opvatting te vernietigen.
Voltaire

Kwakzalverij bestaat sinds de eerste schoft zijn eerste domkop vond.
Voltaire

Zolang mensen geloven in dwaasheden, zullen ze wreedheden blijven begaan.
Voltaire

Godsdienst is een belediging voor de menselijke waardigheid. Met of zonder godsdienst, heb je goede mensen die goede dingen doen en slechte mensen die kwaad doen, maar om goede mensen te hebben die kwaad doen, heb je godsdienst nodig.
Weinberg, Steven

Hoe schaars de waarheid ook is, het aanbod ervan heeft steeds de vraag ernaar sterk overtroffen.
Wheeler Shaw, Henry (Josh Billings)

Het probleem met mensen is niet dat ze niet weten, maar dat ze zoveel weten dat niet zo is.
Wheeler Shaw, Henry (Josh Billings)

irikurun men o men ji la, a te ke bama ye.
Hoe lang ook een boomstam in het water ligt, het wordt nooit een krokodil.
Anoniem (Bambara spreekwoord)

Ubi dubium ibi libertas.
Waar twijfel toegestaan is, heerst vrijheid.
Anoniem (Latijns spreekwoord)

<Deze pagina maakt geen deel uit van het originele Skepdic's Dictionary.>